Burslar

KONFÜÇYÜS ENSTİTÜSÜ BURS BAŞVURU PROSEDÜRLERI (2019)

Konfüçyüs Enstitüsü Merkez / Hanban, nitelikli Çinli öğretmenlerin yetiştirilmesi ve Çin kültürü ve Çin kültürünün tanıtımını teşvik etmek için Konfüçyüs Enstitüsü Bursları’nı kurdu, Konfüçyüs Enstitüleri’ni, bağımsız olarak yönetilen Konfüçyüs Sınıfları’nı ve denizaşırı Çin dil test merkezlerini görevlendirdi.

1. Konfüçyüs Enstitüsü Burs Başvuru Prosedürleri (2019)

Hedef Kitle • Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı olmamak • Fiziksel ve zihinsel sağlıklı olmanın yanısıra iyi bir akademik performans göstermek • Çinli eğitim, öğretim ve Çinle ilgili çalışmaların uluslararası düzeyde tanıtımına ilgi duymak. • 16-35 yaş aralığında olmak (Eylül 2018′e kadar). Hizmet verilen Çinli öğretmenler için yaş sınırı 45tir, lisans bursuna başvuran adaylar için yaş sınırı 25tir.

2. Burs Kategorileri ve Başvuru Koşulları

1. Çin Uluslararası Eğitim Yüksek Lisansı

2019 Eylül itibariyle burs süresi 2 yıldır. Üniversite mezunu olan adaylar başvurabilir. HSK 6’ten 200 HSKK (orta) testinden 60 puan almaları beklenir. Mezuniyet sonrası iş sözleşmesi veya ilgili sertifika sağlayan adaylar tercih edilir.

2. Çin Uluslararası Eğitim Lisans

2019 Eylül itibariyle burs süresi 4 yıldır. Adaylardan lise mezunu olması ve HSK 5 sınavında 210 HSKK (orta) sınavından 60 puan alması beklenmektedir.

3. Bir yıllık stajyerlik Programları

2019 Eylül itibariyle burs süresi 11 aydır. Çinli öğrenciler Kabul edilmemektedir.

3.1 Çin uluslararası dil eğitimi HSK 3 sınavından 270 alan ve HSKK belgesi olan adaylar başvurabilir.

3.2 Çin Dili ve Edebiyatı, Çin Tarihi, Çin Felsefesi HSK 4ten 180 ve HSKK(orta)’den 60 puan alan adaylar başvurabilir.

3.3 Çince Eğitim HSK 3ten 210 alan adaylar başvurabilir.

4. Bir Eğitim Öğretim Dönemi Stajyer Programları

Eylül 2019, Mart 2020 itibariyle başlar, burs süresi 5 aydır. X1, X2 vizeli pasaport alınmamalıdır.

4.1 Çin Uluslararası Eğitim, Çin Dili ve Edebiyatı, Çin Tarihi, Çin Felsefesi HSK 3’ten 180 puan alan ve HSKK belgesi olan adaylar başvurabilir.

4.2 Çin tıbbı, Tai Chi kültürü HSK belgesi gerekmektedir.

5. 4 Haftalık Programlar

Temmuz 2019 veya Aralık itibariyle başlar, burs süresi 4 haftadır. X1, X2 vizeli pasaport alınmamalıdır.

5.1 Çin tıbbı, Tai Chi kültürü HSK belgesi gerekmektedir.

5.2 Çin dili + Çinli aile deneyimi HSK belgesi gerekmektedir. Konfüçyüs Enstitüsü tarafından kayıt yaptırılarak, merkezden onay almadan önce, Çin’deki çalışma planını belirlemek için alıcı kuruluşlarla önceden irtibat kurulur. Gruplar 10-15 kişiden oluşmaktadır.

5.3 Konfüçyüs Enstitüsü özel dört haftalık öğrenciler HSK belgesi gerekmektedir. Kayıt için Konfüçyüs Enstitüsü’ne başvurulur. Gruplar 10-15 kişiliktir.

3. Başvuru Süreci

Adaylar, 1 Mart 2019′den itibaren, Konfüçyüs Enstitüsü Bursu için Konfüçyüs Enstitüsü burs web sitesinden (cis.chinese.cn) başvuruda bulunabilirler. Adaylar, Konfüçyüs Enstitüsü burs web sitesinde başvuru kurumlarının denetimini yapmak, başvuru materyallerini online sunmak, başvuru sürecine dikkat etmek, bilirlik ve inceleme sonuçlarını gözden geçirmek, burslu alıcılar ve kurumlar tarafından yurtdışında eğitim formalitelerini kabul etmek ve ödül sertifikalarını çevrimiçi olarak basmak için oturum açmalıdır.

Son başvuru tarihleri:

• 20 Nisan (Temmuz’a kabul).

• 20 Haziran (Eylül başvurusu).

• 20 Eylül (Aralık ayı giriş).

• 20 Aralık (Mart 2020′da giriş).

Hanban, incelemelerini, kazanılan bursları programa giriş tarihinden 2 ay önce yayınlar.

4.Çin Köprü Yarışmasını Kazanan Adaylar

Çeşitli Çin Köprüsü yarışmalarında 2019 “Konfüçyüs Enstitüsü Burs Sertifikası” nı kazanmak için, Konfüçyüs Enstitüsü Burs web sitesine giriş yapın ve burs sertifikası ile başvuru materyallerini kurumlara gönderin. Sorularınız varsa lütfen chinesebridge@hanban.org adresine başvurun.

5. Önerilen Kurum ve Kuruluşlar

Önerilen kurum ve kuruluşlar, mevcut Ttedbirlere göre bölgesel sorumluluğunu yerine getirir ve danışma, öneri, kayıt vb. hizmetleri sağlarlar.

6. Diğerleri

1. İlgili mesleki eğitim programları ve öğretim kurslarını, hedef kurumlara danışabilirsiniz.

2. Başvuran adaylar, başvuru koşullarını ve başvuru tarihlerini özenle takip etmelidir.

3. Öğrenciler yıllık değerlendirmeye katılmalıdır, bkz. “Konfüçyüs Enstitüsü Bursu Yıllık Değerlendirme Ölçütleri.”

4. Zamanında kayıt olunmaması, kayıt prosedürlerinin uygulanmaması, yarım bırakılan eğitimler, okuldan ayrılma durumlarında burslar iptal edilir.

Hanban iletişim bilgileri Hanban Sınav ve Burs Bürosu

E-posta: scholarships@hanban.org

Faks: + 86-10-58595727

Ek Dökümanlar

1. Konfüçyüs Enstitüsü bursu finansman içeriği ve standartları

2. Konfüçyüs Enstitüsü Burs Başvuru Materyalleri Listesi

Konfüçyüs Enstitüsü Karargahı / Hanban 27 Kasım 2019

Ek 1.

Konfüçyüs Enstitüsü Bursu İçeriği ve Standartları

Konfüçyüs Enstitüsü bursları okul, konaklama (dört hafta stajyerler hariç) yaşam giderleri ve kapsamlı sağlık sigortasını içerir.

1.Öğrenim ücreti, üniversitede burslu öğrencilerin eğitimi ve yönetimi için koordinasyon tarafından alınır, kültürel faaliyetler yürütülür. Öğrenim ücretlerine ders kitapları ve turistik mekanların biletleri dahil değildir.

2. Öğrencileri kabul eden kurumlar tarafından, genel olarak, konaklama, öğrenciler için ücretsiz ve iki kişiliktir. Başvuru süreci şu şekildedir; burs başvurusu, üniversite onayı, konaklama seçimi, aylık veya üç ayda bir konaklama. Standart 700 yuan (aylık) okullar tarafından verilir.

3. Yaşam giderleri, kolejler ve üniversiteler tarafından aylık olarak verilir. Lisans öğrencileri için bir akademik yıl veya bir dönem aylık 2500 yuan ve master öğrencileri için ise aylık 3000 yuandir. Üniversiteler kabul bildirimi alma sonuçlarına göre, zaman sınırı koyar ve bu süreçte başvurular yapılmazsa bursu iptal eder. Okulun kayıt tarihinden 15 gün önce (15. gün dahil olmak üzere), aylık yaşam bursu; kayıttan 15 gün sonra, yarım aylık burs verilir. Kişisel nedenlerden dolayı (yaz aylarında tatil dönemi hariç) Çini 15 günden fazla terk eden adayların bursları askıya alınır. Okulun son gününden sonra, mezunların aylık burslarının yarısı ödenir.

4. Kapsamlı sağlık sigortası primi, Çin Eğitim Bakanlığının ilgili yönetmeliklerine göre yapılır ve kolejler ve üniversiteler tarafından karşılanır. Dört hafta boyunca standart kişi başı 160RMB’dir. Bir dönem 400 yuan, bir yıllık standart ise kişi başına 800 yuan’dır.

Ek 2.

Konfüçyüs Enstitüsü Burs Başvuru Materyalleri Listesi

1. Başvuru sahibi ile ilgili belgeler

• Pasaportun fotoğraflı sayfasının taranmış hali.

• HSK, HSKK skoru raporu (iki yıl geçerli) taranmış hali.

• Anlaşmalı ajanstan sevk mektubu.

2.Ajans ile ilgili belgeler

• En yüksek diploma (beklenen mezuniyet tarihini gösteren belge) ve okul transkriptini sağlayın.

• Çince Uluslarası Eğitim Yüksek Lisans programına başvuran adaylar en az doçentlik-üstü ünvanı olan 2 akademisyemden tavsiye mektubu almalıdırlar. Mezuniyet sonrası projenin çalışma sözleşmesinin sağlanmasına öncelik vermelidirler

3. Hizmet içi Çinli öğretmenler için, istihdam ajanslarının, istihdam kanıtı ve tavsiye mektebu sağlaması gerekmektedir.

4. 18 yaşın altındaki başvuru sahipleri, Çin’de bir vasi tarafından imzalanmış emanet belgesini sunacaktır.

5. Başvuru sahipleri, kurumların ihtiyaç duyduğu diğer destekleyici materyalleri de sağlamalıdır.