Çince dersler

Çince Başlangıç Düzeyi

Kurs Hedefleri

 • Öğrenciler Çince seslerin temel kombinasyonlarını öğrenirler. Bunları doğru bir şekilde seslendirerek ve dört tonun gerektirdiği şekilde telaffuz edebilirler.
 • Öğrenciler dinleme ve konuşma egzersizleri ile temel sözel iletişimde elde ettikleri yeteneği karşılama, soru sorma ve kendini tanıtma gibi basit karşılıklı diyalog kurma amacıyla kullanabilirler.
 • Öğrenciler Çince karakterlerin parçalarını ve kurulumunu öğrenerek, 20-50 adet Çince karakter yazabilecek seviyeye gelirler.
 • Öğrenciler Çin kültür ve toplumunu daha iyi anlayabilirler.

Hedef Kitle

Çince’ye yeni başlayanlar. Geçmişte Çince diliyle ilgili bilgiye sahip olmak gerekmemektedir.

Kurs Süresi

Haftada 4 saat, toplam 15 hafta.

 

Çince Orta Düzey

Kurs Hedefleri

 • Temel telaffuz yeteneği elde edebilmek, karakterleri ve cümleleri standart telaffuzunda okuyabilmek ve konuşabilmek,
 • Günlük yaşam, çalışma ve sosyal iletişim için gereken Çince’ye hakim olmak,
 • Çince gramer yapısının temel kurallarını iyice öğrenmek,
 • Kendini ifade etmek üzere kolay cümleler yazabilmek,
 • Çince karakterleri bilgisayarda yazabilmek.

Hedef Kitle

Bu kurs biraz Çince bilgisi olan ve başlangıç seviyesinde dinleme, okuma, konuşma ve yazma yeteneği olan, Çince telaffuz ve gramer yapısı ile ilgili bilgisini, konuşma ve dinleme yeteneğini geliştirmek isteyenler için hazırlanmıştır.

Kurs Süresi

Haftada 4 saat, toplamda 15 hafta.

Çince İleri Düzey

Kurs Hedefleri

 • Öğrenciler sosyal, kişisel ve ekonomik konularda düşüncelerini doğru ve düzgün bir şekilde ifade edebilir,
 • Sosyal, kişisel ve ekonomik konularda Çinli konuşmacılarla tartışabilir,
 • Çince yazma ve okumada yeteneklerini daha ileri seviyeye ulaştırabilir,
 • Çin kültür ve toplumuyla ilgili daha derin bir anlayışa sahip olurlar.

Hedef Kitle

Bu kurs orta seviye Çince dinleme, okuma, konuşma ve yazma yetisine sahip ve temel Çince gramer bilgisinde yetkin kişiler için oluşturulmuştur.

Kurs Süresi

Haftada 4 saat, toplamda 15 hafta.

 

Çocuk Çince Kursları

Boğaziçi Üniversitesi Konfüçyus Enstitüsü ve BUYEM işbirliği ile hazırlanan Çocuk Çince dil programı 2010- 2011 öğretim yılı Güz dönemi dersleri 30 saatlik Yoğun Çince Kursu olarak hazırlanmıştır.

 • Çince önbilgisi olmayanlar için başlangıç düzeyidir.
 • Öğrenciler Çince seslerin temel kombinasyonlarını ve bunların dört tonda nasıl telaffuz edildiğini öğrenirler.
 • Selamlama, soru sorma ve kendini tanıtma gibi basit diyalogların gerektirdiği temel sözlü iletişim konusunda dinleme ve konuşma alıştırmalarıyla eğitim sağlanır.
 • Çince karakterlerin parçaları ve bunların birleşimi öğretilerek, öğrencilere 20-50 Çince karakteri yazma becerisi kazandırılır.
 • Çince temel dilbilgisi anlatılır ve öğrenci kendini ifade edeceği basit cümleleri yazmayı öğrenir.
 • Öğrenciler, Çince karakterleri bilgisayarda yazma yöntemiyle tanışır.

Boğaziçi Üniversitesi’nin öğrencilerine %10 indirim uygulanır.

 

Çin Kültürü Kursları

Genel Çin

Bu kurs Çin tarihi, politikası, diplomasisi, ekonomisi, toplumu, kültürü, eğitimi, bilim ve teknolojisi, gelenek ve adetleri, ve diğer bazı konulardaki ileri analizleri ortaya koyarak öğrencilere Çin’in genel durumunun bir taslağını sunmayı hedefler. İçerikte ana konular Çin’in coğrafi konumu, yönetimsel bölümleri, nüfus ve etnik grupları ile Çin’in tarih, politik sistem, ekonomik gelişim, eğitim, kültür, gelenekler, halkbilgisi ve diplomisisini içeren bir haritadan oluşur. Öğrenciler Çin kültürü, ekonomisi ve ticareti ile ilgili oldukça iyi bir bilgiye sahip olurlar.

Taichi (Taiji)

Bu kurs Tai chi’ye yeni başlayanlar içindir. Öğrenciler 24 Tai chi duruşunu öğrenirler. Bunun yanısıra Çin Dövüş Sanatları’nın temel bilgisini edinir ve Tai chi el hücum tekniklerini öğrenirler.

Çin Güzel Yazı Sanatı

Bu kurs öğrencilere Çin güzel yazı sanatına giriş derslerini içerir. Öğrenciler fırçayı kullanmayı, vuruş yapmayı ve çizgi çizmeyi ve graf kağıdı nasıl kullanmaları gerektiğini öğrenirler. Bunun dışında öğrenciler Çince karakter yazabilmek için gerekli temel teknikleri öğrenir ve bunları pratik etme ortamı bulurlar.

Klasik Çin Resim Sanatı

Bu kurs öğrencilere Çin resim sanatı giriş bilgisi sunar. Öğrenciler fırçayı nasış kullanacaklarını ve mürekkebi nasıl hazırlayacaklarını öğrenirler. Ayrıca siyah ve renkli olarak resim pratiği yapma ortamı bulurlar.

Çin Mutfak Sanatı

Bu kurs Çinli insanların yeme alışkanlıklarını, tercihlerini ve 8 farklı lezzetten oluşan ana yemeklerini; malzeme seçimi, kesim ve pişirme tekniklerine odaklanarak özel şekillerde, değişik renklerde ve çekici lezzetlerde sunarak öğrenmenizi sağlamayı hedefler. Bunun dışında öğrenciler bazı ev yapımı yemeklerin nasıl yapılması gerektiği ile ilgili ipuçları da öğrenme fırsatı elde ederler.

İş Çincesi

Bu kurs modern Çince’deki iş terimlerine, Çin toplum ve kültür bilgisine hakimiyetini güçlendirmek ve Çin iş ortamında iletişim becerilerini arttırmak isteyen öğrenciler için hazırlanmıştır. Genel olarak şu konuları içermektedir: toplantı, iş ile ilgili tartışmalar, fiyat pazarlığı, sipariş, ödeme, mal tedariği, taşıma, sigorta, sözleşme, hak talep etme, acentalık ve ortak yönetim.

Özel Kurslar

Çince Öğretmenleri için Eğitim Teknikleri

Bu kurs Çince’yi ikinci dil olarak öğretmek isteyen katılımcıları gerekli yeteneklerle donatmak üzere hazırlanmıştır. Katılımcılar belirli eğitim hedeflerine uygun olarak çeşitli eğitimsel stratejileri uygulamayı öğrenirler. Bu kurs Çince’nin ikinci dil olarak öğretilmesindeki tarihi geçmişi ve şimdiki durumu tanıtır. Dilbilimsel, eğitimsel, psikolojik ve kültürel yapısını, temel kavramlarını, dil kazandırma teorileriyle ilgili araştırmaları ve ikinci dil eğitiminin başlıca tekniklerini tanıtmayı içerir. Bu içerik ile öğrenciler TFCL teorilerine hakim olur, TFCL amacı ve mevzuatını öğrenir. Aynı zamanda öğretilen teorileri sınıfiçi pratikte uygulamayı, müfredat düzenlemeyi, ders kitabı seçme ve düzenlemeyi, dil testi uygulamayı, Çin dili telaffuz, kelime bilgisi, gramer, ve karakterlerini öğretmeyi yapabilir hale gelirler.

Çinliler için Türkçe Kursu

 • Basit telaffuz yeteneğini elde ederek, standart telaffuzunda Türkçe konuşup okuyabilmek,
 • Türkçe’nin temel gramer yapısını öğrenmek,
 • Günlük yaşam, okul ve sosyal hayatta gerekli iletişimi sağlayabilecek Türkçe ihtiyacını karşılayabilmek,

 

HSK/BCT/YCT Yoğun Çince Kursu

Bu kurs HSK/BCT/YCT adaylara için sıralanan sınavların gerekliliklerini, modellerini ve içeriklerini tanıtmak amaçlı hazırlanmıştır. Özellikle dinleme, gramer, yapı, okuma ve boşluk doldurma konularında modeller, kapsam ve önemli noktaları daha detaylı bir şekilde anlatmayı amaçlar. Bu noktada öğrencinin sınavdaki başarısını belirli ve kampsamlı alıştırmalar aracılığıyla arttırmayı amaçlar.